روزگـــار

یادداشت های یک ذهن درگیر

بایگانی برای خرداد, ۱۳۸۹

روند رسیدگی به درخواست یک متقاضی در سیستم اداری کشور بدین صورت است؛

متقاضی ابتدا باید یک متن تهیه کند؛ سپس باید بپرسد که متن مذکور می بایست به کجا ارسال شود و دستگاه مسئول کدامست؟ آنگاه باید با دستگاه مسئول ارتباط برقرار نموده و راه ارسال درخواست را دریابد و بداند که چه کسی در آن دستگاه مسئول است؟

نامه ارسال می شود؛ دبیرخانه آن را به منشی تحویل می دهد؛ منشی به رئیس دفتر؛ رئیس دفتر به بخش مربوطه ارجاع می دهد. کارشناس مسئول بخش مربوطه امروز تشریف نیاورده و مرخصی گرفته است! نامه در کارتابل می ماند؛ اگر متقاضی شانس داشته باشد، درخواست او نیست و نابود نمی شود.

در بهترین شرایط، چند روزی طول می کشد تا پاسخی به نامه متقاضی داده شود. آنهم در شرایطی که کارشناس مربوطه در آن نهاد، پادشاه مطلق است و تنها اگر از ریخت و قیافه متقاضی خوشش نیاید می تواند به سادگی از برگه درخواست شخص متقاضی، موشک کاغذی بسازد.

وای به حال شخص درخواست دهنده اگر پاسخ درخواست او این باشد که “موضوع درخواست به فلان دستگاه مربوط می شود و رسیدگی به آن در حیطه وظایف این نهاد نیست.”

سیکل فوق تکرار می شود.

تازه این یک روی سکه است.

روی دیگر آنست که کارمندان نهاد مسئول، از شرایط کاری راضی نیستند.

حقوق ها بموقع پرداخت نمی شود؛ خبری از اضافه کاری نیست؛ انرژی ها صرف هیجان بی حد و حصر رسیدگی به پست و مقام می شوند. همه مشغول خبرچینی پشت سر همکار خود هستند. باند بازی و یارکشی، سرلوحه اعمال و اهداف کارمندان است. اساس پیشرفت، تملق و چاپلوسی گاه و بیگاه پرسنل از مقامات مافوق است.

به همه این ها اضافه کنید کاغذ بازی وحشتناک ادارات را؛ گویی کامپیوتری تفاوتی با سطل زباله ندارد و از هر مکاتبه یک نسخه به سطل زباله و یک نسخه به درایو کامپیوتر منتقل می شود.

از همه این نکات جالبتر آنست که ظاهرا تمامی مسئولین از این مشکلات آگاهی کامل دارند و پای درد دل هرکدامشان که بنشینی، دردهای خود را فراموش می کنی!

در حالی که مدیر به مدیر؛ حزب به حزب؛ دولت به دولت و…، هیچکس کوششی در بهبود این بروکراسی سهمگین اداری نمی کند.

و این، استخوان ملتی با تمدن چند هزار ساله است که زیر بار سیستم اداری خرد می شود….

 درباره نویسنده

......................دغدغه دارم. همین

تماس با نویسنده

نوشته‌های تازه

آمار

  • کاربران حاضر: 1
  • کل بازدیدها: 132186